بیمه دوچرخه مسابقه ای،گزینه ای مناسب برای ورزشکاران

یکی از وسایل حمل و نقل و جابجایی که کمتر به آن توجه میشود ، دوچرخه است.دوچرخه یکی از وسایل نقلیه مناسب و مقرون به صرفه نسبت به اتومبیل میباشد.یکی از راههای آسان و راحت برای جابجایی استفاده از دوچرخه است که جایگزین مناسبی برای وسایل نقلیه شخصی میباشد.بر خلاف وسایل نقلیه دیگر،دوچرخه هیچ گونه […]