نرخ دیه در سال 1401 تصویب شد.

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، و با توجه به بررسی‌های انجام شده، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام در سال ۱۴۰۱ مبلغ  ۶۰۰ میلیون تومان تصویب شد.بر اساس قوانین، به نرخ دیه در ماه های حرام یک سوم افزوده خواهد شد.