افزایش نرخ حق بیمه های تکمیلی طی چند روز آینده

📣 توجه توجه 📣 طبق بخشنامه ابلاغی جدید شرکت بیمه سامان،طی چند روز آینده بر روی تمامی طرح های بیمه تکمیلی 20 الی 30 درصد افزایش نرخ اعمال میگردد.این افزایش حق بیمه به دلیل افزایش هزینه های بیمارستان ها و مراکز درمانی طی دو سال اخیر میباشد. قابل ذکر است بیمه سامان با توجه به […]