موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان به شرح زیر می باشد:

– انجام هر اقدامی خارج از حدود وظایف شغلی و صنفی پزشک و پیرا پزشک.

– پزشک یا پیراپزشک به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور تمرکز و هوشیاری لازم برای مداوای بیمار را نداشته باشد و باعث صدمه جسمی او می‌شود.

– انجام اقداماتی خارج از ضوابط پزشکی و یا بر خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

– هر نوع خسارتی که منشاً آن تشعشات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد.

– هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

برترین ها

فهرست مطالب