مقایسه بیمه تکمیلی سامان و بیمه تکمیلی ما

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

در این مقاله به مقایسه اجمالی طرح بیمه درمان انفرادی بیمه ما و طرح درمان انفرادی شرکت بیمه سامان پرداخته خواهد شد.

تاریخ شروع فعالیت شرکت بیمه سامان:

شرکت بیمه سامان به عنوان یکی از اعضاء گروه مالی سامان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز نموده است.

تاریخ شروع فعالیت شرکت بیمه ما:

شرکت بیمه ما از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را به عنوان عضو گروه مالی بانک ملت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای شروع کرده است.

 

تنوع طرح‌های بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای بیمه تکمیلی انفرادی خود، ۱۴ طرح بیمه درمان تکمیلی ارائه نموده است.

تنوع طرح‌های بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما در خصوص بیمه تکمیلی انفرادی، ۵ طرح بیمه درمان تکمیلی را معرفی کرده است.

 

انتخاب طرح بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان خدمات بیمه‌ای خود را برای افراد بالای ۱۸ سال بصورت جداگانه عرضه نموده و خرید بیمه درمان تکمیلی انفرادی یا خانواده با طرح مورد نظر امکان پذیر برای ایشان فراهم می‌باشد.

انتخاب طرح بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما امکان خرید بیمه تکمیلی را بصورت انفرادی برای افراد بالای ۱۸ سال امکان پذیر کرده و افراد می‌توانند طرح مورد نظر خود را نیز انتخاب نمایند.

 

تفکیک گروه سنی بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان به منظور کاهش حق بیمه برای خانواده‌ها، حق بیمه گروه‌های سنی مختلف را متفاوت و در ۴ گروه مختلف بصورت ۰ تا ۱۵ سال – ۱۶ تا ۵۰ سال – ۵۱ تا ۶۰ سال و ۶۱ تا ۷۰ سال با حق بیمه‌های متفاوت، تقسیم نموده است.

تفکیک گروه سنی بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما برای گروه سنی ۰- الی ۶۰ سال نرخ یکسان ارائه نموده و برای سن ۶۰ الی ۷۰ سال، همچنین ۷۱ تا ۱۰۰ سال نیز با شرایط اضافه نرخ که به صلاحدید نظر پزشک و مدیر بیمه‌های اشخاص لحاظ خواهد شد.

 

حداقل و حداکثر سن بیمه شده در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان، متقاضیان بیمه تکمیلی را از ۱ ماهگی تا ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار می دهد.

حداقل و حداکثر سن بیمه شده در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما، پوشش بیمه تکمیلی را از ۱ ماهگی تا ۱۰۰ سالگی بیمه شده ارائه می نماید.

 

فرانشیز بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای کلیه خسارات و هزینه‌های درمانی۱۰٪ درصد فرانشیز لحاظ نموده است. (پایین‌ترین فرانشیز قابل ارائه در بیمه تکمیلی)

فرانشیز بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما، ۳۰٪ درصد فرانشیز را برای کلیه هزینه‌ها و خسارات درمانی تعیین کرده است. (بالاترین فرانشیز قابل ارائه در بیمه تکمیلی)

 

خرید بیمه تکمیلی بدون بیمه گر پایه در بیمه سامان:

شرکت بیمه سامان امکان خرید بیمه تکمیلی به افرادی که دارای بیمه گر پایه نباشند را نیز با پرداخت ۱۸٪ درصد حق بیمه بیشتر مهیا نموده است.

خرید بیمه تکمیلی بدون بیمه گر پایه در بیمه ما:

شرکت بیمه ما با توجه به آنکه فرانشیز معادل ۳۰ درصد را در بیمه نامه‌ها لحاظ کرده است، در واقع موضوع کاهش هزینه‌ها با استفاده از بیمه گر پایه را برای خود مرتفع نموده است، لیکن درصورتیکه شخصی دفترچه بیمه گر پایه نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه اضافی می‌تواند تقاضای بیمه تکمیلی انفرادی نماید.

 

خرید بیمه تکمیلی بدون بیمه گر پایه در بیمه سامان:

شرکت بیمه سامان امکان خرید بیمه تکمیلی به افرادی که دارای بیمه گر پایه نباشند را نیز با پرداخت ۱۸٪ درصد حق بیمه بیشتر مهیا نموده است.

خرید بیمه تکمیلی بدون بیمه گر پایه در بیمه ما:

شرکت بیمه ما با توجه به آنکه فرانشیز معادل ۳۰ درصد را در بیمه نامه‌ها لحاظ کرده است، در واقع موضوع کاهش هزینه‌ها با استفاده از بیمه گر پایه را برای خود مرتفع نموده است، لیکن درصورتیکه شخصی دفترچه بیمه گر پایه نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه اضافی می‌تواند تقاضای بیمه تکمیلی انفرادی نماید.

 

محدودیت پرداختی در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای پوشش‌های مختلف نظیر شیمی درمانی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی و غیره، محدودیتی در پرداخت قائل نشده و تا سقف تعهدات بیمه تکمیلی، هزینه‌های درمانی بیمه شده را پرداخت می‌نماید.

 

محدودیت پرداختی در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما برای پرداخت هزینه‌های درمان و خسارات ارائه شده هیچ محدودیتی وجود ندارد و تا سقف تعهدات هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

 

محدودیت در انتخاب بیمه تکمیلی انفرادی یا خانواده در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان بیمه تکمیلی را بصورت انفرادی و خانواده را ارائه می‌نماید و هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برای بیمه گذار ایجاد نمی‌کند.

محدودیت در انتخاب بیمه تکمیلی انفرادی یا خانواده در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما بیمه تکمیلی خود را بصورت انفرادی و خانواده ارائه می‌نماید، اما در صورتیکه شخص دارای افراد تحت تکفل باشد، می‌بایست کل اعضاء تحت تکفل خود را نیز در بیمه درمان تکمیلی وارد کرده و حق بیمه ایشان را نیز بصورت جداگانه پرداخت نماید.

 

شرایط پرداخت بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان امکان خرید بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده را به صورت نقد یا اقساط مهیا نموده و هیچ هزینه اضافی از بیمه شده بابت تقسیس بیمه نامه مطالبه نخواهد کرد.

شرایط پرداخت بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه سامان امکان خرید بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده را به صورت نقد یا اقساط مهیا نموده و هیچ هزینه اضافی از بیمه شده بابت تقسیس بیمه نامه مطالبه نخواهد کرد.

 

تخفیفات خرید بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای متقاضیان بیمه درمان تکمیلی خود، شرایط متنوعی در پرداخت حق بیمه درمان ارائه نموده است.

-۱۰٪ درصد تخفیف ویژه خرید بیمه تکمیلی سامان، بابت پرداخت نقدی

-۱۰ ٪ درصد تخفیف ویژه خرید بیمه تکمیلی سامان، بابت بیمه گذاران بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

-۱۵٪ درصد تخفیف ویژه خرید بیمه تکمیلی سامان ، بابت خانواده‌‌های ۳ نفر و بیشتر

-۲۵٪ درصد تخفیف ویژه خرید بیمه تکمیلی سامان ، بابت خانواده‌های‌ ۳ نفر و بیشتر که دارای بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان باشند.

-۲۵٪ درصد تخفیف ویژه خرید بیمه تکمیلی سامان ، بابت خانواده‌های ۳ نفر و بیشتر که حق بیمه خود را نقدا پرداخت می‌نمایند.

 

تخفیفات خرید بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما با توجه به آنکه بیمه تکمیلی انفرادی را یک خدمت دارای ارزش افزوده تلقی می‌کند، لیکن این طرح را صرفا به بیمه گذاران عمر ارائه کرده و تخفیفی برای بیمه گذاران ارائه ننموده است.

 

چکاپ اولیه و پیش از صدور بیمه نامه در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان پس از بررسی فرم پرسشنامه سلامت متقاضی بیمه درمان تکمیلی، نسبت به مجوز صدور بدون کنترل پزشکی و یا نیازمند به بررسی پزشکی، اظهار نظر خواهد کرد.

چکاپ اولیه و پیش از صدور بیمه نامه در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما برای بیمه گذارانی که بصورت همزمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خریداری نموده و اضافه نرخ پزشکی نداشته باشد، بدون انجام آزمایش، کنترل پزشکی و یا اضافه نرخ قابل صدور خواهد بود و در صورت وجود اضافه نرخ در بیمه عمر شرایط کنترل پزشکی و یا اضافه نرخ پزشکی برای بیمه درمان تکمیلی لحاظ خواهد شد.

 

 

برترین ها

فهرست مطالب