شرایط بازنشستگی از محل عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد؟

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

در این مقاله به بررسی چند مزیت بیمه عمر نسبت به بیمه تامین اجتماعی میپردازیم

 

در بیمه عمر سامان پس از پایان سال 10 صندوق سرمایه گذاری شخص به صورت مستمری قابل پرداخت می باشد و بیمه گذار میتواند پس از گذشت 10 سال موجودی صندوق به همراه سود حاصله را به صورت یکجا و یا بصورت مستمری برداشت نماید.

در حالیکه در بیمه تأمین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگی مستلزم پرداخت 30 ساله حق بیمه است و فقط به صورت ماهیانه به فرد پرداخت می شود .

در بیمه های عمر پس از مرگ بیمه گذار ، اندوخته و سود حاصل از آن و سرمایه فوت به ذینفعان قابل پرداخت است . در حالیکه در بیمه تأمین اجتماعی پس از مرگ بیمه شده منافع حاصل از آن صرفاً به همسر و یا دختر بیمه شده ( در صورت مجرد بودن و نداشتن منبع مالی ) تعلق می گیرد .

بیمه های عمر قابلیت برداشت از اندوخته را دارند در حالیکه در بیمه تأمین اجتماعی چنین امکانی وجود ندارد .

در بیمه عمر پس از پایان یکسال شخص دسترسی به صندوق خود را دارد و میتواند از صندوق خود برداشت نماید یا به میزان 90% صندوق وام بدون چک و ضمانت دریافت نماید در حالیکه در بیمه تأمین اجتماعی چنین امکانی وجود ندارد .

بیمه های عمر سود سرمایه گذاری و مشارکت در منافع دارند در صورتیکه بیمه تأمین اجتماعی این سود را ندارد .

پوشش فوت عادی و فوت حادثی در بیمه های عمر قابل انعطاف بوده لیکن در تأمین اجتماعی این تنوع وجود ندارد .

 

برترین ها

فهرست مطالب