سوالات متداول در خصوص بیمه

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

1-در صورت ورشکستگی در شرکت های بیمه چه کسی پاسخو خواهد بود؟به نظر شما موجودی های بیمه گذاران از بین میروند؟

پاسخ: بر اساس ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،چنانچه برای هر شرکت بیمه ای اتفاقی مثل ورشکستگی رخ بدهد،بیمه مرکزی که مهمترین وظیفه اش حمایت از حقوق بیمه گذاران نزد شرکتهای بیمه است به طور کامل جوابگوی خسارت بیمه گذاران خواهد بود،چرا که بیمه مرکزی درصدی از مبالغ پرداختی بیمه گذاران در تمام رشته های بیمه ای(عمر،ثالث،آتش سوزی و ..)را از شرکت های بیمه ای برای چنین مواقعی دریافت می کند که به بیمه های اتکایی معروف هستند.

2-تعهدات شرکت های بیمه ای به مردم توسط بیمه مرکزی با چه منابع مالی صورت می گیرد؟

پاسخ: طبق ماده 60 و ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،شرکتهای بیمه جهت تاسیس بایستی اموال زیادی اعم از منقول و غیر منقول نزد بیمه مرکزی جهت ضمانت سپرده نمایند،همچنین درطول فعالیت خود بابت بیمه های عمر بایستی %50 دریافتیهای خود را مکررا به سپرده اولیه شان نزد بیمه مرکزی اضافه نمایند. لذا درطول زمان مرتب برمیزان این سپرده افزوده می شود و چنانچه اتفاقی برای شرکت بیمه رخ بدهد، بیمه مرکزی از محل همین سپرده ها جوابگوی بیمه گذاران خواهد بود.

3-بیمه گذاران بیمه های عمر چگونه خیالشان از بابت کافی بودن این سپرده ها نزد بیمه مرکزی جهت جبران خسارتهایشان راحت باشد؟

پاسخ: طبق ماده 32 قانون بیمه،اگر برای شرکتهای بیمه اتفاقی مثل ورشکستگی رخ دهد از بین تمامی طلبکاران بیمه گذاران بیمه های عمر در اولویت پرداخت خسارت از سوی بیمه مرکزی هستند و بعد از آنها بیمه گذاران سایر حوزه ها مثل شخص ثالث و… و بعد از تمامی آنها نوبت به طلبکاران پروژه های سرمایه گذاری شده از سوی شرکت بیمه خواهد رسید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ دهی به سوالات شما با ما در تماس باشید.

برترین ها

فهرست مطالب