دوره انتظار بیمه درمان تکمیلی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

دوره انتظار به مدت زمانی گفته میشود که پس از گذشت آن بیمه‌گذار می‌تواند از پوشش‌های بیمه نامه‌ی خود استفاده نماید.

هر کدام از طرح‌های بیمه  درمان تکمیلی بیمه سامان دارای دوره‌ی انتظار 3 ماهه برای بیماری های مزمن

و دوره انتظار 9 ماهه برای زایمان هستند.

برترین ها

فهرست مطالب