طرح های ویژه بازنشستگان

طرح های ویژه برای بازنشستگان و بستگان

توضیحات

بازنشسته عزیز

شما می توانید از خدمات ویژه برای صدور بیمه نامه های خود و خانواده استفاده نمایید

صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو با 25 درصد تخفیف مازاد پوشش مالی (به علاوه تخفیف سنوات) و طی اقساط 1- 12 ماهه با پیش پرداخت 10 درصد (بدون نیاز به چک یا ضمانت)

صدور بیمه نامه بدنه خودرو با 30 درصد تخفیف مازاد بر سنوات طی اقساط 1- 12 ماهه با پیش پرداخت 10 درصد (بدون نیاز به چک یا ضمانت)

بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی با 25 درصد تخفیف و آتش سوزی صنعتی با 15 درصد تخفیف

همچنین استفاده از تخفیف های بیمه نامه های عمر و پس انداز و بیمه کرونا  برای شما بازنشسته عزیز  و خانواده محترم


لطفاً حتماً در هنگام ثبت نام نوع سازمان بازنشستگی خود را مشخص فرمایید