تخفیف ویژه بیمه ثالث و بدنه خودرو برای کادر درمان

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

بیمه سامان به پاس قدر دانی از زحمات کادر درمان بیمه ثالث و بدنه این عزیزان را با تخفیف ویژه انجام می دهد.

شما عزیزان می‌توانید با ارائه کارت پرسنلیِ مراکز درمانی، نظام پزشکی و نظام پرستاری خود، از ۷۰٪ تخفیف تعهدات مازاد بیمه ثالث و ۴۰٪ تخفیف بیمه بدنه بهره‌مند شوید.

برترین ها

فهرست مطالب