بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان چیست؟

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

در این مقاله با بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان و موارد تحت پوشش این بیمه نامه آشنا می شویم:

چنانچه پزشک و یا پیراپزشک به صورت ‌غیر عمد یعنی بعلت:
– خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه
– تجویز نادرست
– اعمال جراحی
موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، شرکت بیمه سامان آن را جبران خواهد نمود .به این بیمه نامه بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و یا پیراپزشکان گفته می شود .
موارد تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از :
– غرامت نقص عضو (در مواردی که بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان نقص عضوی برای بیمه گذار وارد آید بیمه گر موظف به جبران خسارت می‌باشد).
– غرامت فوت (در صورت فوت بیمه‌گذار بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان ورثه وی مستحق دریافت غرامت می‌باشند)

برترین ها

فهرست مطالب