بیمه دوچرخه

بیمه نامه دوچرخه برای اولین بار در کشور توسط شرکت بیمه سامان و بصورت انحصاری با شرایط زیر قابل انجام می‌باشد. پوشش های این طرح عبارتند از :

۱. بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

این بیمه نامه که با سه سطح پوششی قابل ارائه میباشد، مسئولیت خسارت های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث توسط شرکت بیمه سامان تحت پوشش قرار خواهد گرفت(لازم به ذکر است طرح های زیر بر اساس دیه سال 1401 تنظیم شده است):

طرح برنزی

 • هزینه پزشکی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه به ارزش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • فوت و نقص عضو : یک برابر دیه
 • پوشش مالی در هرحادثه و در طول مدت بیمه نامه :۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • حق بیمه سالانه: 2.175.000 ریال به ازاء هر دوچرخه

طرح نقره ای

 • هزینه پزشکی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه به ارزش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • فوت و نقص عضو : یک برابر دیه
 • پوشش مالی در هرحادثه و در طول مدت : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • حق بیمه سالانه :3.262.500 ریال به ازاء هر دوچرخه

طرح طلایی

 • هزینه پزشکی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه به ارزش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • فوت و نقص عضو : یک برابر دیه
 • پوشش مالی در هرحادثه و در طول مدت : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • حق بیمه سالانه : 4.531.250 ریال به ازاء هر دوچرخه

۲. پوشش حوادث سرنشین

این بیمه نامه که با سه سطح پوششی قابل ارائه میباشد ، مخاطرات سرنشین دوچرخه را تحت پوشش قرار می دهد:

طرح برنزی

 • پوشش فوت و نقص عضو به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال
 • هزینه های پزشکی در حادثه به ارزش ۱۵ میلیون ریال
 • حق بیمه سالانه: 480.000 هزار ریال

طرح نقره ای

 • پوشش فوت و نقص عضو به ارزش ۵۰۰میلیون ریال
 • هزینه های پزشکی در حادثه به ارزش ۲۵ میلیون ریال
 • حق بیمه سالانه: ۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال

طرح طلایی

 • پوشش فوت و نقص عضو به ارزش یک میلیارد ریال
 • هزینه های پزشکی در حادثه به ارزش ۵۰ میلیون ریال
 • حق بیمه سالانه: ۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال

۳. پوشش بیمه بدنه و سرقت دوچرخه

این پوشش برای آرامش خاطر دوچرخه سواران در مواجهه با حوادث تعبیه شده تا در صورت بروز خسارت و یا سرقت دوچرخه نسبت به دریافت خسارت از شرکت بیمه اقدام نمایند. حق بیمه سالانه این پوشش برای هر دوچرخه معادل 1/5 درصد ارزش دوچرخه می باشد. قابل ذکر است این پوشش مکمل بیمه نامه شخص ثالث بوده و به صورت جداگانه ارائه نخواهد شد.
لازم به ذکر است، در حال حاضر جهت صدور پوشش بدنه و سرقت، فاکتور خرید و رسید پرداخت مورد نیاز می باشد.

جهت تهیه بیمه نامه کلیک نمایید

توضیحات

دوچرخه سواری یکی از ورزش‌هایی است که به آسانی می‌توان به آن دسترسی داشت و جایگزین مناسبی برای خودروهای شخصی است به ویژه دوچرخه‌های برقی که همانند خودرو سریع و بدون خستگی است. دوچرخه نیاز به مصرف سوخت ندارد از این رو کمک شایانی به کاهش آلودگی هوا می‌کند و یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با آلودگی هوا است. دوچرخه سواری یک تمرین و ورزش هوازی محسوب می‌شود که موجب استقامت قلب و عروق می‌شود. این ورزش یک فعالیت منظم است که تأثیر بسیار مثبتی در تناسب قسمت بالای پا و مچ پا دارد و موجب تقویت ماهیچه‌های اطراف زانو و پشت ران، مفاصل زردپی- لیگافت‌ها، ماهیچه‌های چهارسر ران، همتسرینگ ولگن می‌شود. اکثر فعالیت‌های ورزشی که دارای ریتم منظم و هماهنگ هستند مانند دویدن و دوچرخه سواری، موجب تقویت و بهبود عملکرد سیستم قلبی و تنفسی می‌شوند. بسیاری از افراد دوچرخه سواری را یک ورزش تکمیلی برا ی دو می‌دانند. علاوه بر این دوچرخه سواری به انجام فعالیت‌های کششی نیز یاری می‌رساند. با توجه به تمام مزایای دوچرخه اما این وسیله نیز مخاطراتی را نیز همراه دارد، تصادف با خودرو ، برخورد با موانع و سرقت دوچرخه از جمله خطرهایی است که همواره ذهن دوچرخه سواران را به خود مشغول میکند. با توجه به این موارد، وجود یک بیمه نامه کامل و جامع همانند بیمه نامه دیگر وسایل نقلیه جهت امنیت و آرامش دوچرخه سواران امری الزامی بشمار می آید.